• آ ب انار نارمیک

  درحال طراحی هستیم

متن آزمایشی

متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی

متن آزمایشی

متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی

متن آزمایشی

متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی

لیست محصولات

محصولات آب انار نارمیک به شرح زیر می باشد:

متن آزمایشی متن آزمایشی

درباره انار نارمیک

آب انار نارمیک در سال ۱۳۸۰ برای اولین بار، با افتتاح  شعبه عظیمیه کرج شروع به کار کرد.
استقبال بسیار خوب و بی نظیر مردم و مشتریان عزیز انگیزه ای مضاعف گردید به جهت گسترش فعالیت و افزایش شعب و ایجاد تنوع محصولات که در این مدت به تعداد ۱۴ شعبه در تهران کرج و شهرستان های مختلف افزایش داده شده است.

مراحل تهیه و توزیع محصولات نارمیک:

با افزایش شعبات در سراسر ایران، این مجموعه باعث ایجاد اشتغال به کار جوانان در واحدهای مختلفی همچون پشتیبانی که شامل تامین اولیه محصولات مورد نیاز از قبیل خرید انار، زرشک، آلبالو، شاه توت، توت فرنگی، تمشک، زغال اخته و … می باشد و همچنین آماده سازی که خود شامل: بسته بندی و انتقال جهت نگهداری در سردخانه های مخصوص محصولات و البته ایجاد اشتغال در کارگاه تولید محصولات که شامل تبدیل میوه های تهیه شده به آب میوه های مخصوص نارمیک و ارسال به شعبات جهت خدمات رسانی به مشتریان عزیز توسط همکاران آموزش دیده در واحدهای فروش می باشد.

درباره انار نامیک

متن درباره ما

 • متن آزمایشی

  متن آزمایشیمتن آزمایشیمتن آزمایشیمتن آزمایشی

 • متن آزمایشی

  متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی

 • متن آزمایشی متن آزمایشی

  متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی

 • متن آزمایشی

  متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی

متن آزمایشی

متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی

نطرات دیگران در باره ما

متن آزمایشی

متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی

متن آزمایشی متن آزمایشی WikiTravel
متن آزمایشی

متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی

متن آزمایشی متن آزمایشی Media Wiki
متن آزمایشی

متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی

متن آزمایشی متن آزمایشی Max Mobilcom
متن آزمایشی

متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی

متن آزمایشی متن آزمایشی Doom Inc